Egyéb

Tájékoztató

az elkövetkezendő időszakban sorra kerülő felújításokról.

 

 

Tisztelt Romonyaiak!

Tájékoztatom Önöket, hogy az útfelújítási program rövidesen kezdetét veszi.

A felújítással érintett útszakaszok a következők:

Petőfi utca teljes hosszban, Kossuth Lajos utca  a 2-20 ig, Jókai utca  a 2-10-ig valamint 6-7- ig terjedő szakasz teljes hosszában, a busz-forduló területe, valamint Barackos utca bevezető szakasza aszfaltozása 80 fm hosszúságban.

A munka első fázisa az akna fedlapok szintre emelése, ezt követően  a második fázis az aszfaltozás.

Előfordulhat, hogy bizonyos felújítási fázisokban  a lakóházak nem lesznek megközelíthetők. Igyekszünk minden, a fejlesztéssel érintett lakost a munkafázisokról idejében tájékoztatni.

Kérek minden a fejlesztéssel érintett lakost, hogy az építéssel kapcsolatos kellemetlenségeket szíveskedjék türelemmel és méltósággal viselni.

Kérem, hogy az felújítás során észlelt problémáikat jelezzék a kivitelező, illetve az önkormányzat felé, ugyanis az önkormányzat felelős műszaki ellenőrt alkalmaz aki  az esetleges vitás kérdéseket orvosolni tudja.

Tervben van még a kultúrháztól a Béke utcai járdaszakasz aszfalt burkolattal történő felújítása.

Tájékoztatom Önöket továbbá, hogy a Béke utca 35 szám előtti árokszakasz lefedésre kerül, melynek következtében  a buszokról történő leszállás biztonságosabbá válik.

Romonya 2018. június 8.

 

 

Tisztelettel:

Herman József

polgármester