Sajtóközlemény

Megvalósult Romonya csapadékvíz rendezése

2023/12/20

Lezárultak Romonyán a csapadékvízelvezetési rendszer felújítási munkálatai. A TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00027 azonosítószámú, Romonya Község Önkormányzata és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal, mint konzorciumi partner által megvalósított projekt 67,1 millió Ft összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.3.-16 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívás keretében.

 

A projekt keretében csapadék- és belvíz elvezető infrastruktúra fejlesztés valósult meg, annak érdekében, hogy Romonya belterületéről a csapadék és belvíz elvezetés minél biztonságosabban történhessen meg.

A projekt keretében az alábbi két terület fejlesztése valósult meg:

Az I. számú veszélyeztetett méretezési területen (Romonya É-i új építésű lakóterülete) 48 lakóépület, a II. számú méretezési területen pedig 31 lakóépület, valamint óvoda, közösségi létesítmények (bolt, közösségi ház, autóbusz váró) vannak kitéve a szélsőséges időjárási viszonyoknak.

A projekt célja Romonya belterületének csapadékvíz elvezetési, rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizek minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése volt.

A beruházás megvalósulása nagymértékben hozzájárul a veszélyeztetett épületek minőségének megóvásához, valamint a lakosság biztonságának növeléséhez is.

A kivitelezés 2023. decemberében zárult, így a lakosok a tavaszi csapadékos időjárás alkalmával már teljes mértékben élvezhetik a kialakított infrastruktúra által biztosított védelmet.

Kötelezően megvalósítandó tevékenység keretében kötelező tájékoztatás és nyilvánosság, valamint kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció valósult meg.

 

A projektről bővebb információt a www.romonya.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
sajto@baranya.hu