E testület a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben foglalt nemzetiségi jogok megvalósítása, kiváltképp a német kisebbség anyanyelvének ápolása, a tárgyi, szellemi kultúrájának megőrzése és önazonosságának erősítése céljából jött létre.

Elnök: Ábel Edit

Elérhetősége: Telefon: 06 30 88 33 730  Email: 2meditd@gmail.com

Elnök helyettes: Riesz Adrienn

        Képviselő:  Ulrich Gyula

 

Hagyományőrző bizottság tagjai:

Riesz Adrienn

Ulrich Gyula

Bátai-Wahl Zsófia

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Megtekintés

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Romonyai Német Nemzetiségi Önkormányzat,
7743 Romonya Béke u.51.
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek adatai: Baranya Megyei Kormányhivatal
Pécs, József Attila u. 10. 72/507-000
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya

Facebook
romonyaideutsch@gmail.com

Adószám: 15827090-1- 02
Bankszámlaszám: 50300075-15000642 Délvidék Takarékszövetkezet
Tk.nyilv.szám: 827092