Egyéb

Tájékoztató információk a kutak engedélyezésével kapcsolatban

Az eltelt időszak során felmerült kérdések kapcsán az alábbi kiegészítő információt adom az ásott és fúrt kutak fennmaradási engedélyezése kapcsán:

Valamennyi ásott és fúrt kút fennmaradásához szükséges engedélyt kérni, függetlenül attól, hogy ivóvíz- vagy egyéb háztartási vízigényt (öntözés, itatás, stb.) elégít ki, esetleg egyáltalán nem használják semmiféle célra.
A nem magánszemély tulajdonos vízhasználata minden esetben gazdasági célúnak minősül, az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság jár el az engedélyezés ügyében.

A jegyzői engedélyezés alá tartozó kutak esetében
– az 1992. február 15. napja után létesült minden kútra (ásott és fúrt kútra egyaránt) vízjogi létesítési engedélyt kellett volna kérni, az ebből következő mulasztás miatt ezen esetekben most fennmaradási engedély adható ki
– az 1992. február 15. napja előtt létesült kutak esetében
a) arra az ásott kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül, üzemeltetési engedélyt kell adni
b) arra az ásott kútra, amelyre létesítésének időpontjában (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) engedélyt kellett volna kérni, fennmaradási engedélyt kell adni.
c) minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell adni.

Szakhatóság bevonására az alábbi esetekben van szükség:
– amennyiben a kút (függetlenül attól, hogy ásott, vagy fúrt kút) házi ivóvízigényt elégít ki, a Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (ismertebb nevén: ÁNTSZ) által kiadott laboratóriumi vízmintavétel szükséges.
– az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság működik közre szakhatóságként abban azt esetben, ha annak eldöntése szükséges, hogy a vízkivétet biztosító kút veszélyeztet-e karszt- vagy rétegvizet.
– fúrt kutak fennmaradásának engedélyezése esetén