Egyéb

Tisztelt Romonyai Lakosok!

 

Először is szeretném megköszönni Önöknek, hogy éltek választópolgári jogaikkal és részt vettek az időközi polgármesteri választáson.

Külön köszönöm azoknak, akik rám adták le voksukat és megtiszteltek bizalmukkal.

A polgármesterjelöltek bemutatkozásán március 22-én polgármesterjelölt társaimtól és tőlem is ígéretek, programok hangzottak el.

Az alábbiakban ismertetem Önökkel a május 2-i közmeghallgatáson elhangzott beszámolómat:

Folyamatban lévő pályázatok:

  1. Sportöltöző:

20 millió forintot nyertünk pályázaton sportöltöző építésére a futballpálya mellett. A kivitelezés megkezdése előtt az alábbi gondok merültek fel: a pályázat szerint az épület fűtését és melegvízellátását gázzal terveztük megoldani, viszont a gáz nem volt bekötve a telekhatáron belülre. A másik probléma a villanybekötéssel adódott, mivel a focipálya területe és az épület más-más helyrajzi számon helyezkedik el. Itt egy új kapcsoló szekrényt kellett kialakítani, mely 250.000,- Ft-ba került. Hosszas utánjárás révén a problémákat időben sikerült orvosolni, így a beruházást május 2-án megkezdték.

  1. Egészségház felújítása:

Nagykozár, Bogád és Romonya közösen nyújtott be pályázatot és nyert 200 millió Ft-ot. Nagykozáron és Bogádon új egészségház épülne, Romonyán a meglévőnek a felújítására kerülne sor. Az árak emelkedésével ez a pénz kevésnek bizonyult, ezért póttámogatást igényeltünk, melynek elbírálása folyamatban van.

  1. Kultúrház felújítása:

A Magyar Falu Program keretében az utcafront felőli épület vizesblokkjának, vízvezetékrendszer cseréjére, nyílászárók cseréjére, külső festésére adtunk be pályázatot, mely 4,8 millió forint és önerő nem szükséges hozzá.

  1. Fecskeház:

A Fecskeház felújítására pályázaton 7,9 millió forintot nyertünk 17% önerő mellett.

  1. Árkok, járdák rendbetétele:

A Magyar Falu Program keretén belül Dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő meghívására Budapesten egy tájékoztatón vettünk részt polgármestertársaimmal. A tájékoztatón elhangzott, hogy a pályázati kiírás csak önkormányzati járdákra és árkokra vonatkozik, amelyhez az építő anyagot biztosítják, viszont a munkálatokat a falu lakóinak társadalmi munka keretében kellene megoldaniuk. Minden felelősség az önkormányzatot terheli, gondolok itt esetleges balesetre, vagy akár a szakértelem hiányára.

Romonyán az árkok rendbetétele főleg a Béke utcát érinti, viszont a Béke utcában az út és az árok, nem az önkormányzat, hanem a Magyar Közút Nonprofit Zrt. tulajdona, így elesünk a pályázati lehetőségtől. Pl.: egy veszélyes fa kivágásáért is az ő engedélyüket kell kérni.

  1. Traktor beszerzés:

Traktorra télen síkosság mentesítéskor (hóeltakarítás, sószórás), árukihordáskor (szociális tűzifa), illetve a nyári kaszáláskor van szükség. A budapesti tájékoztatón elhangzott, hogy sok önkormányzat pályázik kommunális traktorra. Javaslatot tettem a közös pályázatra Bogáddal, melyet a bogádi képviselő-testület is elfogadott. (ezáltal a traktor üzemeltetési és fenntartási költségei megfeleződnek) Dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő szintén támogatta javaslatomat.

  1. Sportcentrum:

Pályázaton nyertünk kültéri sporteszközöket, május hónapban fogjuk ezeket kihelyezni. A futópálya kialakítása folyamatban van. 

Az elmúlt hónapokban a következő munkálatok, programok zajlottak még:

A Béke téren és az orvosi rendelőnél gondok voltak a villamosvezetékkel és a biztosítékszekrénnyel (életveszélyes volt), a problémát megoldottuk.

Április 10.-én Marosvásárhelyről érkező diákok a Pécsi SZC Pollack Mihály Szakgimnázium és Szakközépiskola tanulóival együtt lefestették a kultúrháznál lévő padokat, a díszteremhez vezető átjárót, a Béke téren a padokat, valamint a Barackos lakótelepen lévő játszótéri elemeket. Az intézményekkel való jó kapcsolat által megújultak tereink.

Eladó telek: A régi gázcsere telep helyén lévő építési telket meghirdettük eladásra 4,2 millió Ft-ért.

 „Virágos Romonya” akció keretében a Német Önkormányzattal közösen levendulákat ültettünk a Béke téren.

Március 29-én és 3.-án szemétszedési akciót hirdettünk Riesz Adrienn óvodavezető kezdeményezésére. 100 zsák szemetet szedtünk össze, amit a jó kapcsolatnak köszönhetően a Dél-Kom munkatársai elszállítottak. Sajnos másnap már újra szemeteltek, sőt állati tetemet is kellett az állati hulladéktelepre elvitetnünk a Romonyát a 6 sz. főúttal összekötő útról. Elismerésünk a szemétszedésben résztvevő gyermekeknek, szüleiknek és azoknak, akik részt vettek benne

Ruhagyűjtést szerveztünk az erdélyi magyarok részére (Kőrispatak, Bözödújfau), 20 zsák ruha gyűlt össze az adakozás során. Május 19-én a Pécsi SZC Pollack Mihály Szakgimnázium és Szakközépiskola tanárai juttatják el a ruhákat Batthyány József tanár úr segítségével a rászorulókhoz.

Előremutató tárgyalásokat folytattam a zöldhulladék járat beindításáról. A nyár közepétől várhatóan megindul a gyűjtés. A lakosságot tájékoztatni fogom ennek menetéről: mely napokon lesz, és hogyan kell gyűjteni.

Április 30.-án került sor a hagyományos májusfa állítására. Köszönjük az óvodásoknak, a programot szervező óvónőknek és a Német Önkormányzatnak a színvonalas műsort.

Május 4-én avattuk fel Herman József (1990-2019) polgármesterünk emléktábláját. Avató beszédet mondott Dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő. Az ünnepséget megtisztelték részvétükkel a horvátországi Vinkovce-i barátaink.

Végezetül a legfontosabbról: több hónapos egyeztető tárgyalás után, május 14-én aláírtuk Kotroczó Béla befektetővel az adásvételi szerződést a temetővel szembeni négy házhely eladásáról. A négy telket bruttó 20 millió Ft-ért adtuk el, a kifizetésük a napokban megkezdődik.

A beruházás keretében Nyugdíjas lakópark épül, 14 db 50nm –es ház kis terasszal, valamint egy 100nm-es közösségi helyiséggel. Magyarországon ez lesz az első ilyen típusúkezdeményezés. A munkálatok megkezdésekor tájékoztatni fogjuk a médiát a leendő lakóparkról. A projekt keretében a romonyai lakosok várhatóan munkahelyhez juthatnak (ápoló, takarítónő, karbantartó stb.).

 

Az önkormányzat működéséről az alábbiakban szeretném tájékoztatni a lakosságot:

A képviselő-testületi ülések összehívása a polgármester feladata, a napirendi pontokat is ő állítja össze. A testület a napirendi pontokat megvitatja, újat javasolhat és döntést hoz. A képviselők és a polgármester azonos szavazati joggal rendelkeznek.

Az alpolgármester személyével kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az általam javasolt Wahl Attila jelöltet a képviselőtestület egyhangúlag megszavazta. 

A tó története:

A tavat és a hozzá tartozó területet az önkormányzat a 2000-es évek közepén befektetési célból vásárolta meg 18 millió Ft-ért. A jelentkező befektető lakóparkot épített volna a területen, 2008-ban azonban bekövetkezett a válság, így elálltak a vásárlástól.

A tó és területe maradt az önkormányzaté, fenntartása, karbantartása hatalmas pénzt emésztett fel, közel 600-800 ezer Ft-ot évente. 2015-ben a Szemem Fénye alapítvány szintén befektetési célból megvásárolta a területet 25 millió Ft-ért. Az önkormányzat anyagi helyzete ezzel az összeggel stabilizálódott.

A Szemem Fénye Alapítvány jelenlegi helyzetéről nincs hivatalos információm. Az ingatlan jelenleg magánterület!

Értesítés:

Értesítem a Tisztelt lakosságot, ha lakókörnyezetükben életvitelüket zavaró tevékenységet észlelnek /ipari tevékenység, kutyaugatás, elszabadult háziállatok/, forduljanak a körjegyzőséghez. Birtokvédelmi kérelmet benyújtani formanyomtatványon lehet, 3000 Ft illeték megfizetése melletti. A kérelem jogosságáról Szakhatóság dönt, nem önkormányzati hatáskör.

Továbbra is figyelemmel kísérjük a Magyar Falu program pályázatait.

Várom ötleteiket, javaslataikat!

Köszönetet szeretnék mondani a Körjegyzőség dolgozóinak, képviselőtársaimnak: Ábel Editnek, Odrobina Róbertnek, Veréb Katinak, Wahl Attilának, a falu lakosságának, hogy segítették munkámat. Feladat van bőven, Herman Józsi örökségét visszük tovább.

Minden romonyai lakosnak kívánom, hogy érezzék jól magukat községünkben és jó egészséget kívánok!

 

Tisztelettel:

Miklós Dezső

polgármester