Egyéb

                                               TÁJÉKOZTATÁS

                       megváltozott ügyfélfogadás és ügyintézés rendjéről

 

A koronavírus járvány megelőzése, a közösségi érintkezések számának csökkentése érdekében az alábbi védőintézkedéseket rendelem el a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal  bogádi székhelyén (továbbiakban: Hivatal) történő ügyfélfogadás és ügyintézés rendjét illetően:

  1. Főszabályként
  2. Március 17. napjától határozatlan ideig a  Hivatal bejárata zárva  lesz.

 

Az ügyek intézése kizárólag telefonon, illetve e-mailen fog történni.

  1. 2. Egyes, csak személyesen intézhető ügyekben ( házasságkötési szándék, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentése, valamint apai elismerő nyilatkozat megtétele) előzetesen, telefonon egyeztett időpontban kerülhet sor személyes ügyintézésre.
  2. A veszélyhelyzet időtartama alatt az esküvők megtartására akként tudunk lehetőséget biztosítani, hogy házasságkötésre kizárólag a Hivatal épületében, két tanú jelenlétében kerül sor. Egyéb helyszíneken történő házasságkötés lehetőségét nem tudjuk biztosítani. A házasságkötés időpontja a veszélyhelyzetet követő időpontra módosítható.
  3. Az egyes, konkrét ügytípusok vonatkozásában az alábbi eljárásrendet határoztam meg:

a.) Hagyatéki eljárás:

kizárólag előre, telefonon történő időpontegyeztetést követően történhet az ügyfelek személyes fogadása.

b.) Anyakönyvi ügyintézés:

az anyakönyvi kivonatok pótlását kizárólag postai úton vagy ügyfélkapun keresztül lehet kérni.

c.) Névváltoztatással, névmódosítással kapcsolatos ügyek:

amennyiben azok intézése tűri a halasztást, kérjük az ügyfeleket, hogy a kérelem benyújtására a veszélyhelyzet elhárultát követően kerüljön sor.

d.) Minden más anyakönyvi feladattal kapcsolatos ügyintézésre kizárólag előzetes, telefonon történt időpontegyeztetés alapján van lehetőség.

 

e.) Kereskedelmi ügyintézés: kereskedelmi tevékenység engedélyezése, telepengedélyezési eljárás, közterülethasználati engedély, rendezvénytartási engedély)

Ezen ügytípusban a kérelem benyújtása, Hivatalba történő eljuttatása postai úton, ügyfélkapun keresztül, vagy a Hivatal bejáratánál elhelyezett „ gyűjtőládába „  dobva juttatható el. Az ügyfelek tájékoztatása telefonon, vagy e-mailen fog történni.

f.) Állatvédelmi ügyek intézése:

Ezen ügytípusban a kérelem benyújtása, Hivatalba történő eljuttatása postai úton, ügyfélkapun keresztül, vagy a Hivatal bejáratánál elhelyezett „gyűjtőládába” dobva juttatható el. Az ügyfelek tájékoztatása telefonon, vagy e-mailen fog történni.

g.) Birtokvédelmi ügyek intézése:

Ezen ügytípusban  a kérelem benyújtása, Hivatalba történő eljuttatása postai úton, ügyfélkapun keresztül, vagy a Hivatal bejáratánál elhelyezett „gyűjtőládába” dobva juttatható el. Az ügyfelek tájékoztatása telefonon, vagy email-en fog történni.

h.) Adóigazgatással kapcsolatos ügyintézés:

Kizárólag indokolt esetben fogadunk ügyfeleket, előzetesen , telefonon egyeztetett időpontban.

i.) Szociális ügyek intézése:

Minden esetben kizárólag telefonon történt időpontegyeztetést követően kerülhet sor ügyfelek fogadására.

Elérhetőségek: email: igazgatas@bogadihivatal.hu

telefon: 72/473-390

 

Ezen intézkedés visszavonásig hatályos.

Ügyfeleink megértését, egyműködését közös védelmünk érdekében  előre is köszönjük.

 

Bogád, 2020. 03. 15.

Ruppert Edina

jegyző