Egyéb

                                               Romonya Község Önkormányzat

                                                7743 Romonya, Béke u. 51.

                                                 E-mail: falu.romonya@gmail.com

 

TÁJÉKOZTATÁS

 

Romonya Község Önkormányzata Képviselő­testületének rendkívüli zárt ülést tart 2020.

február 10-én (hétfőn) 18 órakor, a következő napirendi pontok tárgyalására

 

 

 

NAPIREND:

 

1./ Baranya Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály közérdekű bejelentés áttételének megtárgyalása (zárt ülés)

Előadó: Miklós Dezső polgármester

 

2./ Fegyelmi eljárás kezdeményezése (zárt ülés)

Előadó: Ábel Edit képviselő

 

 

 

Romonya, 2020. február 3.

 

Miklós Dezső sk.

polgármester